Podľa Vašich potrieb poskytujeme služby:

Realizácia stavby - rozdelenie RD : 

(podľa energetických kritérií )

  • s takmer nulovou spotrebou energie = potreba tepla na vykurovanie <20,5 (kWh/(m2.a))
  • pasívne domy = potreba tepla na vykurovanie <15 (kWh/(m2.a))

(podľa štádia dokončenosti)

  • holodom
  • dom na kľúč

Projekt a inžiniering:

  • architektonická štúdia
  • projekt na stavebné povolenie/územné rozhodnutie
  • realizačný projekt
  • rozpočty
  • kolaudačná dokumentácia

Kontaktujte nás